Integritetspolicy och sekretessmeddelande

TES-koncernen respekterar din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande innehåller information om hur vi ser efter dina personuppgifter och upplyser dig om dina sekretessrättigheter och hur du skyddas av lagen. Detta sekretessmeddelande tillhandahålls i ett lagerbaserat format, så att du kan klicka dig fram till de specifika delarna som anges nedan. Alternativt kan du hämta en PDF-version av policyn här. Använd även ordlistan för att förstå innebörden av vissa av termerna som används i detta sekretessmeddelande. 

 

 • VIKTIGT INFORMATION OCH VILKA VI ÄR
 • ×

  SYFTET MED DETTA SEKRETESSMEDDELANDE 

  Syftet med detta sekretessmeddelande är att ge dig information om hur TES-koncernen samlar in och behandlar din personuppgifter: 

  (a) genom din användning av våra webbplatser (inklusive https://www.tes-amm.com och alla andra av våra webbplatser), inklusive uppgifter som du kan tillhandahålla via vår webbplats när du fyller i kontaktformuläret, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, köper en produkt eller tjänst, deltar i en kampanj eller på annat sätt interagerar med oss via vår webbplats 

  (b) när du gör affärer, interagerar eller kommunicerar med TES via någon kanal (via våra system, per e-post, post, telefon, annat elektroniskt kommunikationssätt eller på annat sätt) i egenskap av kund, leverantör eller tjänsteleverantör (faktisk eller potentiell) eller i egenskap av journalist eller annat (trots att potentiella och faktiska kandidater eller anställda ska läsa nästa paragraf nedan). 

  Detta sekretessmeddelande är utformat för att uppfylla den nya allmänna dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018, i den utsträckning som är tillämplig för behandling av personuppgifter av TES-koncernen. 

  Kandidater och anställda – Om du är en potentiell kandidat och kontaktar oss med avsikt att börja arbeta för företaget, redogörs hur vi sparar och behandlar dina uppgifter i vår Kandidatpolicy. Om du blir anställd av oss kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas enligt informationen i vår Sekretesspolicy för anställda som görs tillgänglig för dig när din anställning börjar eller på annat sätt som krävs enligt GDPR. 

  Andra sekretessmeddelanden: Det är viktigt att du läser detta sekretessmeddelande tillsammans med eventuella andra sekretessmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling som vi kan tillhandahålla vid särskilda tillfällen när vi samarbetar eller behandlar personuppgifter om dig, så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Detta sekretessmeddelande är ett tillägg till andra meddelanden och är inte avsett att ersätta dem. 

  OM TES-KONCERNEN OCH VEM SOM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

  TES-koncernen består av olika juridiska enheter i olika länder inom Europeiska unionen (EU) och runt om i världen. Information om dessa finns här. TES-koncernens huvudkvarter ligger i Singapore och drivs av TES Singapore Pte Ltd]. Detta sekretessmeddelande utfärdas på TES-koncernens uppdrag, så när vi nämner TES, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i detta sekretessmeddelande hänvisar vi till relevant företag inom TES-koncernen som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter. 
  Vi identifierar vilken enhet som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter i tabell 2 (paragraf 6) nedan, eller kommer att identifiera den personuppgiftsansvarige när vår relation med dig (eller företaget eller bolaget som du representerar) är känt, till exempel när du köper en produkt eller tjänst av oss. 

  Dataskyddsombud – Vi har utsett ett dataskyddsombud som ansvarar för frågor gällande detta sekretessmeddelande. Om du har några frågor gällande detta sekretessmeddelande, inklusive begäranden att utöva dina juridiska rättigheter, ska du kontakta dataskyddsombudet med hjälp av kontaktuppgifterna nedan. 

  KONTAKTUPPGIFTER 
  Våra kontaktuppgifter är: 
  Enhetens fullständiga namn: TES Europe Holding Ltd. 
  Namn eller titel: Data Protection Officer (DPO) 
  E-postadress: DPO_EU@tes-amm.com 
  Postadress: 
  TES-AMM UK Ltd., 
  Unit 5, Radius Park, Faggs Road, Hatton Cross 
  Middlesex TW140NG, 
  Storbritannien 

  Din begäran skickas till relevant personuppgiftsansvarig inom TES-koncernen. Kontaktuppgifterna för relevant personuppgiftsansvarig anges här. 

  Rätt att lämna in klagomål – I den utsträckning du befinner dig i EU eller allmän GDPR på annat sätt gäller för behandlingen av dina personuppgifter (till exempel om behandlingen av dina uppgifter äger rum inom eller i samband med våra aktiviteter inom EU) har du rätt att när som helst lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet: 

  • Frankrike – Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), (www.cnil.fr) 
  • Tyskland – Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, (www.bfdi.bund.de/) 
  • Italien – Garante per la protezione dei dati personali, (www.garanteprivacy.it) 
  • Spanien – Agencia de Protección de Datos, (www.agpd.es) 
  • Sverige – Datainspektionen, (www.datainspektionen.se) 
  • Storbritannien – Information Commissioner’s Office (ICO), (www.ico.org.uk). 

  En lista över dataskyddsmyndigheter i andra länder kan hämtas här. 

  Vi skulle dock uppskatta chansen att få ta itu med dina frågor innan du kontaktar relevant dataskyddsmyndighet, så kontakta gärna oss först. 

  ÄNDRINGAR AV SEKRETESSMEDDELANDET OCH DIN PLIKT ATT INFORMERA OSS OM ÄNDRINGAR 

  Den här versionen av meddelandet uppdaterades senast den 18 september 2018. 

  Det är viktigt att personuppgifterna som vi sparar om dig är korrekta och uppdaterade. Håll oss informerade om ändringar av dina personuppgifter under varaktigheten för din relation med oss. 

  Tredjepartslänkar – Den här webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser, insticksprogram och applikationer från tredje part. Om du klickar på en sådan länk eller aktiverar sådana anslutningar kan du göra det möjligt för tredje parter att samla in eller dela uppgifter om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras sekretessmeddelanden. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet på varje efterföljande webbplats som du besöker. 

 • DE UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG
 • ×

  2. DE UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG

  Personuppgifter, eller personlig information, innebär all information om en individ som gör det möjligt att identifiera den personen. Det innefattar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter). 

  De personuppgifter som TES samlar in beror på typen av interaktion med TES. Vi kan samla in, använda, spara och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande: 

  Information som samlas in från individen: 

  • Kontaktuppgifter – Privata och eller arbetsrelaterade konstruktionsuppgifter såsom förnamn, efternamn, postadress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress och annan kontaktinformation. 
  • Kontouppgifter – Information som tillhandahålls när du registrerar dig för tjänster som tillhandahålls av TES, transaktioner, supporthistorik, typ av tjänst som tillhandahålls av TES. 
  • Platsdata – Adressdata för alla platsbaserade tjänster. 
  • Inloggningsuppgifter – Användarnamn och lösenord för autentisering och åtkomst till tjänster som tillhandahålls av TES. 
  • Identitetsdata innefattar [förnamn, flicknamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, civilstånd, befattning, födelsedatum och kön]. 
  • Finansiella data innefattar uppgifter om bankkonto och betalkort. 
  • Uppgifter gällande sociala medier – Funktioner på sociala medier som gör det möjligt för individer att dela information med sociala nätverk och integrera med TES på olika sociala medier, vilket kan resultera i insamling eller delning av information om individen. 

  Uppgifter som samlas in från andra källor 

  • Transaktionsdata innefattar detaljer om betalningar till och från dig och andra detaljer om produkter och tjänster som du har köpt av oss. 
  • Tekniska data innefattar IP-adress, dina inloggningsuppgifter, webbläsarens typ och version, tidszon och tidzonsinställningar, typer och versioner av webbläsarinsticksprogram, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter som du använder för att besöka denna webbplats. 
  • Profildata innefattar ditt användarnamn och lösenord, köp eller beställningar gjorda av dig eller ditt företag, dina intressen, preferenser, feedback och svar på undersökningar. 
  • Användningsdata innefattar information om hur du (eller ditt företag) använder vår webbplats och våra produkter och tjänster. 
  • Marknadsförings- och kommunikationsdata innefattar hur du vill ta emot marknadsföring från oss och tredje part samt hur du önskar kommunicera. 

  Vi samlar också in, använder och delar sammanslagna data såsom statistiska eller demografiska data för vilket ändamål som helst. Sammanslagna data kan härledas från dina personuppgifter men betraktas inte som personuppgifter i rättsligt anseende eftersom dessa data inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Till exempel kan vi slå samman dina användningsdata för att beräkna procentandelen användare som använder en specifik webbplatsfunktion. Om vi däremot kombinerar eller kopplar samman sammanslagna data med dina personuppgifter så att de direkt eller indirekt kan identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som används i enlighet med detta sekretessmeddelande. 

  Vi samlar inte in några särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta innefattar detaljer om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexualliv, sexuella läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackföreningar, information om dina hälsa och genetiska och biometriska data). Vi samlar inte heller in information om domar eller brott. Om du inte är en potentiell eller faktisk kandidat eller anställd ska du läsa paragrafen med rubriken Kandidater och anställda under paragraf 1. 

  OM DU INTE TILLHANDAHÅLLER PERSONUPPGIFTER 

  Om vi behöver samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i något avtal som vi har med dig, och du underlåter att tillhandahålla sådana uppgifter på begäran, kanske vi inte kan fullgöra det avtal som vi har ingått eller försöker ingår med dig (till exempel för att tillhandahålla dig varor eller tjänster). Vi kan då behöva avbryta en produkt eller tjänst som du tillhandahållit av oss, men i sådana fall meddelar vi dig när det blir aktuellt. 

 • HUR DINA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN
 • ×

  3.HUR DINA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN

  Vi använder olika metoder för att samla in uppgifter från och om dig, beroende på i vilken egenskap du interagerar med oss, inklusive via följande: 

  • Direkta interaktioner. Du kan ge oss dina identitetsdata, kontaktuppgifter och finansiella data genom att fylla i formulär eller genom att kommunicera med oss via post, telefon, e-post eller annat sätt. Detta innefattar personuppgifter som vi samlar in i följande situationer: 
  • När du fyller i kontaktformuläret på våra webbplatser. 
  • Om du är en kund och tillhandahåller oss kontaktuppgifter eller information när du loggar in i våra system, i syfte att leverera våra varor eller tjänster. 
  • Om du är en kund eller potentiell kund och gör en förfrågan om våra produkter eller tjänster. 
  • När du skapar ett konto hos oss på vår webbplats eller på annat sätt. 
  • När du prenumererar på våra tjänster eller publikationer. 
  • När du begär att få marknadsföring skickad till dig. 
  • När du deltar i en kampanj eller undersökning. 
  • När du ger oss feedback. 
  • När du begär eller behöver försäljnings- och beställningshjälp, inklusive när vi hjälper dig slutföra beställningar på produkter eller tjänster samt anordnar med leveranser. 
  • När du begär eller behöver tjänstesupport, inklusive när vi kommunicerar med dig om tjänster som tillhandahålls av TES, vilket kan innefatta svar på dina förfrågningar eller begäranden eller uppdateringar om tjänsteleverans. 
  • När vi bedriver normal affärsverksamhet, inklusive rekrytering, verifiering av din identitet, företagsrapportering och företagslednings-, personalutbildning och kvalitetssäkringsåtgärder. 

   

  • Automatiserade tekniker och interaktioner. När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning samt åtgärder och mönster vid användning av webbplatser. Vi samlar in dessa personuppgifter med hjälp av cookies, serverloggar och andra liknande tekniker. Vi kan också ta emot tekniska data om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Se vår cookiepolicy för mer information. 

   

  • Från ditt företag eller bolag: För att tillhandahålla dig, företaget eller bolaget som du representerar varor eller tjänster, kan dina företagskontaktuppgifter skickas till eller samlas in av TES via ditt företag eller bolag eller andra personer inom ditt företag eller bolag. 

   

  • Tredje parter eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan erhålla personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor enligt nedan: 
  • Tekniska data från följande parter: 
   – analysleverantörer, t.ex. Google, som har sitt säte utanför EU; 
   – leverantörer av sökningsinformation 
  • kontaktuppgifter, finansiella data och transaktionsdata från leverantörer av teknik-, betalnings- och leveranstjänster 
  • kontaktuppgifter från datamäklare, kompilatorer eller andra tredje parter 
  • identitetsdata eller kontaktuppgifter från offentliga källor såsom Companies House och Electoral Register med säte inom eller utanför EU. 
 • HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
 • ×

  4.HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

  Vi använder endast dina personuppgifter när lagen tillåter det. Oftast använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter: 

  • När vi behöver fullgöra avtalet som vi är på väg att ingå eller har ingått med dig. 
  • När det behövs för våra berättigade intressen (eller en tredje parts berättigade intressen) och sådana intressen väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter. 
  • När vi måste för att uppfylla lagkrav. 

   

  Klicka här för att få mer information om vilka typer av rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi behandlar dina personuppgifter. 

  Generellt förlitar vi oss inte på samtycke som rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, förutom i samband med när vi skickar dig marknadsföringskommunikation från tredje part via e-post eller sms [eller när du anger kontaktuppgifter via kontaktformuläret på vår webbplats]. 

   

  Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke (till marknadsföring eller annat) när som helst genom att kontakta oss. 

   

  FÖR VILKA SYFTEN VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER 

  I tabellen nedan anges en beskrivning av alla sätt som vi planerar att använda dina personuppgifter på, och vilka av de rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi gör det. Vi har även identifierat vilka våra berättigade intressen är när så är lämpligt. 

   

  Observera att vi kan behandla dina personuppgifter för fler än en rättslig grund, beroende på de specifika syften för vilka vi använder dina uppgifter. Kontakta oss om du behöver information om den specifika rättsliga grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter, om fler än en grund har angetts i tabellen nedan. 

  Syfte/aktivitet  

  Typ av data  

  Rättslig grund för behandling, inklusive grund för berättigat intresse  

  För att registrera dig som ny kund  

  (a) Identitetsdata  

  (b) Kontaktuppgifter  

  Fullgörande av ett avtal med dig  

  För att behandla och leverera din beställning, inklusive:  

  (a) Hantera betalningar, avgifter och kostnader  

  (b) Samla in och indriva pengar som du är skyldig oss  

  (a) Identitetsdata  

  (b) Kontaktuppgifter  

  (c) Finansiella data  

  (d) Transaktionsdata  

  (e) Marknadsförings- och kommunikationsdata  

  (a) Fullgörande av ett avtal med dig  

  (b) Krävs för våra berättigade intressen (för att indriva skulder som förfallit till betalning till oss)  

  För att hantera vår relation med dig, vilket innefattar:  

  (a) Meddela dig om ändringar av våra villkor och vår sekretesspolicy  

  (b) Be dig lämna ett omdöme eller delta i en undersökning  

  (a) Identitetsdata  

  (b) Kontaktuppgifter  

  (c) Profildata  

  (d) Marknadsförings- och kommunikationsdata  

  (a) Fullgörande av ett avtal med dig  

  (b) Krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet  

  (c) Krävs för våra berättigade intressen (för att hålla våra register uppdaterade och för att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster)  

  För att administrera och skydda vårt företag och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, tester, systemunderhåll, support, rapportering och hantering av data)  

  (a) Identitetsdata  

  (b) Kontaktuppgifter  

  (c) Tekniska data  

  (a) Krävs för våra berättigade intressen (för att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla administrerings- och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägeri och i samband med omorganisation av företag och omstrukturering av koncernen)  

  (b) Krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet  

  För att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter/tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenheter  

  (a) Tekniska data  

  (b) Användning  

  Krävs för våra berättigade intressen (för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vårt företag och för att informera om vår marknadsföringsstrategi)  

  För att ge dig förslag och rekommendationer om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig  

  (a) Identitetsdata  

  (b) Kontaktuppgifter  

  (c) Tekniska data  

  (d) Användningsdata  

  (e) Profildata  

  Krävs för våra berättigade intressen (för att utveckla våra produkter/tjänster och utveckla vårt företag)  

  För att utföra omorganisation av koncerner och göra överföringar inom koncernen  

  (a) Identitetsdata  

  (b) Kontaktuppgifter  

  (c) Profildata  

  (d) Användningsdata  

  (e) Marknadsförings- och kommunikationsdata  

  (f) Tekniska data  

  (a) Krävs för våra berättigade intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administrerings- och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, omorganisation av företag och omstrukturering av koncerner)  

  (b) Krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet  

  För att säkerställa nätverks-, informations-, och systemsäkerhet  

  (a) Identitetsdata  

  (b) Kontaktuppgifter  

  (c) Profildata  

  (d) Användningsdata  

  (e) Marknadsförings- och kommunikationsdata  

  (f) Tekniska data  

  1. (a) Krävs för våra berättigade intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administrerings- och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, omorganisation av företag och omstrukturering av koncerner)  

  (b) Krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet  

  För att delta i och uppfylla branschbevakningslistor och självreglerande system inom branschen  

  (a) Identitetsdata  

  (b) Kontaktuppgifter  

  (c) Profildata  

  (d) Användningsdata  

  (e) Marknadsförings- och kommunikationsdata  

  (f) Tekniska data  

  1. (a) Krävs för våra berättigade intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administrerings- och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, omorganisation av företag och omstrukturering av koncerner)  

  (b) Krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet  

  För att utföra bolagsaktiviteter och företagsbesiktning (rapportering av ledningsinformation, användning av finansiella modeller/riskmodeller/kreditmodeller, hantering av inre avdelningar, hantering av tredjepartsleverantörer av tjänster, omorganisation av företag)  

  (a) Identitetsdata  

  (b) Kontaktuppgifter  

  (c) Profildata  

  (d) Användningsdata  

  (e) Marknadsförings- och kommunikationsdata  

  (f) Tekniska data  

  1. (a) Krävs för våra berättigade intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administrerings- och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, omorganisation av företag och omstrukturering av koncerner)  

  (b) Krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet  

  För att rapportera potentiella brott till relevanta myndigheter  

  (a) Identitetsdata  

  (b) Kontaktuppgifter  

  (c) Profildata  

  (d) Användningsdata  

  (e) Tekniska data  

  1. (a) Krävs för våra berättigade intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administrerings- och IT-tjänster, nätverkssäkerhet) 

  (b) Krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet  

  För att upptäcka och förhindra bedrägeri och brott  

  (a) Identitetsdata  

  (b) Kontaktuppgifter  

  (c) Profildata  

  (d) Användningsdata  

   (e) Tekniska data  

  1. (a) Krävs för våra berättigade intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administrerings- och IT-tjänster, nätverkssäkerhet) 

  (b) Krävs för att fullgöra en rättslig skyldighet  

   

  Obs! Behandling av personaladministrering, personalåtgärder och rekrytering anges i relevant sekretesspolicy för anställda eller kandidater. Vi kan behöva överföra dina personuppgifter till andra enheter inom TES-koncernen i syfte att besvara dina förfrågningar eller tillhandahålla dig tjänster. 

   

  MARKNADSFÖRING 
  Vi strävar efter att ge dig valmöjligheter gällande viss användning av personuppgifter, i synnerhet avseende marknadsföring och reklam. Vi skickar dig marknadsföring enligt de marknadsföringsval du gör i den utsträckning vi tillåts av och i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. 

   

  ERBJUDANDEN FRÅN OSS 
  Vi kan använda dina identitetsdata, kontaktuppgifter, tekniska data, användningsdata och profildata för att bilda oss en uppfattning om vad vi tror att du vill ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Det är så vi bestämmer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta för marknadsföring). Du kan erhålla marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss, om du har köpt varor eller tjänster från oss, om du har tillhandahållit oss dina kontaktuppgifter när du registrerat dig för en kampanj och, i varje fall, om du inte har tackat nej till att ta emot sådan marknadsföring. 

   

  MARKNADSFÖRING FRÅN TREDJE PART 
  När det krävs enligt GDPR att vi erhåller ditt uttryckliga samtycke gör vi det innan vi delar dina personuppgifter med något företag utanför TES-koncernen för marknadsföringsändamål. 

   

  TACKA NEJ 
  Du kan när som helst be oss sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig genom att följa länkarna för att tacka nej som inkluderas i alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att när som helst kontakta oss. När du tackar nej till att få dessa marknadsföringsmeddelanden gäller detta inte för personuppgifter som tillhandahålls oss som ett resultat av och för användning med avseende på ett köp av en produkt/tjänst, garantiregistrering, erfarenhet av produkt/tjänst eller andra transaktioner eller andra ändamål som inte är marknadsföring och som beskrivs i detta meddelande. 

   

  COOKIES 
  TES-webbplatser använder så kallade cookies på olika ställen. De gör våra tjänster lättare att använda, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som sparas i webbläsaren på din dator. De flesta cookies som används av TES är så kallade sessionscookies som raderas automatiskt när ditt besök avslutas. TES använder inte cookies för att samla in personuppgifter som namn eller e-postadresser. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att neka alla eller vissa webbläsarcookies, eller så att du varnas när webbplatser placerar eller bereder sig åtkomst till cookies. Om du inaktiverar eller nekar cookies ska du vara medveten om att vissa delar av denna webbplats kanske inte kan användas eller inte fungerar korrekt. Mer information om hur du inaktiverar cookies finns på din webbläsarleverantörs informationssidor. Nedan följer information om de cookies vi använder: 

   

  Allmänt: 
  Du kan alltid besöka vår webbplats utan att vi kräver dina personuppgifter. När du besöker vår webbplats får vi endast reda på följande information: 

  • namnet på din internetleverantör 
  • webbplatsen du besöker 
  • din webbläsares version 
  • ditt operativsystem 
  • din IP-adress 
  • tiden för ditt besök på vår webbplats 
  • de webbplatser du går vidare till från vår webbplats. 

  Den här informationen kan inte tillskrivas specifika personer. TES bestämmer ensam över alla data som samlas in under ditt besök på TES-webbplatsen. Den här informationen används endast på det beskrivna sättet och säljs inte till tredje parter, används inte tillsammans med tredje parter och distribueras inte till tredje parter. 

   

  Google Analytics 
  Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, vilket är textfiler som sparas på din dator för att låta webbplatsen analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google använder den här informationen i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter över webbplatsaktivitet för webbplatsansvariga och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra den här informationen till tredje parter när så krävs enligt lag, eller om sådana tredje parter behandlar informationen på Googles uppdrag. Google sammankopplar inte din IP-adress med några andra data som innehas av Google. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det kanske du inte kan använda webbplatsens funktioner i full utsträckning. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till behandlingen av uppgifter om dig av Google, på det sätt och för de ändamål som beskrivs ovan. 

   

  ÄNDRING AV SYFTE 
  Vi använder dina personuppgifter endast för de syften för vilka vi samla in dem, såvida inte vi rimligtvis anser att vi behöver använda dem för en annan orsak och att den orsaken är i linje med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring av hur behandlingen för det nya syftet är kompatibel med det ursprungliga syftet kan du kontakta oss. 

   

  Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett ej relaterad syfte kommer vi att meddela dig och vi förklarar då vilken rättslig grund som ger oss rätt att göra så. 

   

  Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din kännedom eller samtycke, i enlighet med förutnämnda regler, där så krävs eller tillåts enligt gällande lag. 

 • UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
 • ×

  5.UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

   

  Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna som anges nedan för de syften som anges i tabellen i paragraf 4 ovan. 

  • Interna tredje parter enligt beskrivningen i ordlistan. TES-kan överföra personuppgifter till andra företag inom TES-koncernen runt om i världen, inklusive TES-koncernens huvudkontor TES (Singapore) Pte Ltd, för de syften som anges i detta sekretessmeddelande. Enheter inom TES-koncernen är enligt avtal förpliktade att uppfylla våra sekretesskrav i enlighet med kraven i tillämpliga dataskyddslagar. 
  • Externa tredje parter enligt beskrivningen i ordlistan. 
  • Specifika tredje parter som anges i tabell 1 under paragraf 4 ovan. 
  • Tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vårt företag eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka köpa upp andra företag eller gå samman med dem. Om vårt företags struktur ändras kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt enligt beskrivningen i detta sekretessmeddelande. 

   

  Vi kräver att alla tredje parter respekterar dina personuppgifters säkerhet och behandlar dem i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi tillåter inga tredjepartsleverantörer av tjänster använda dina personuppgifter för sina egna syften och tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter för specificerade syften och enligt våra instruktioner. 

 • INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR
 • ×

  6. INTERNATIONAL TRANSFERS

  Enligt kraven i lokala dataskyddsförordningar kan den registrerade personen utöva vissa rättigheter gällande information, åtkomst, rättelse, begränsad behandling och radering, genom att direkt kontakta den TES-enhet som är personuppgiftsansvarig (enligt vad som anges i detta meddelande eller som på annat sätt kommuniceras till den registrerade personen). TES-företag utanför EES har utsett sin representant (ett TES-företag) inom EES enligt kraven i GDPR. I tabell 2 anges den TES-enhet som är utsedd till representant. 

   

  Tabell 2: TES-personuppgiftsansvariga och GDPR-ansvar 

  Land 

  TES-enhet 

  Adress 

  Personuppgiftsansvarig 

  GDPR-representant 

  Kina 

  TES-AMM CORPORATION CHINA LTD 

  No. 358, Xing shun Rd 
  Jiading District 
  Shanghai, P.R.C 201815 

  TES-AMM CORPORATION CHINA LTD 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  TES-AMM (BEIJING) CO., LTD 

  No.22, Jing Sheng zhong Jie 
  Zhongguancun Science Park 
  Tongzhou District 
  Beijing 
  PR China 101012 

  TES-AMM (BEIJING) CO., LTD 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  TES-AMM GUANGZHOU) CO., LTD 

  Rm.101, Building D 
  Guangzheng Logistic & Industrial Park 
  No: 11 Nanyunwu Rd 
  Luogang District 
  Guangzhou PR China 510663 

  TES-AMM GUANGZHOU) CO., LTD 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  TES-AMM (SUZHOU) E-WASTE SOLUTIONS CO. LTD 

  #48 Shi Yang Road Suzhou 
  New District Suzhou 
  Jiangsu 
  PR China 215151 

  TES-AMM (SUZHOU) E-WASTE SOLUTIONS CO. LTD 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  Hongkong 

  TES-AMM (H.K.) Ltd 

   

  TES-AMM (H.K.) Ltd 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  Indonesien 

  T. TES-AMM INDONESIA 

  Jl Tanjung no 17 
  Multiniaga 2. Lippo Cikarang 
  Bekasi 17550 

  T. TES-AMM INDONESIA 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  Japan 

  TES-AMM JAPAN K.K. 

  Miyashimo 1-2-31 
  Chuo-ku 
  Sagamihara-shi 
  Kanagawa 
  252-0212 

  TES-AMM JAPAN K.K. 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  Malaysia 

  TES-AMM (MALAYSIA) SDN BHD 

  No. 3076 (Plot 25D), Jalan Jelawat 
  Mukim 1, Taman Perindustrian Seberang Jaya 
  13600 Seberang Perai Tengah, PULAU PINANG 

  TES-AMM (MALAYSIA) SDN BHD 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  Filippinerna 

  TES-AMM PHILIPINES, INC. 

  Unit 104, Central Business Park 
  No. 461 Amang Rodriguez Ave 
  Manggahan 
  Pasig City, 1611 

  TES-AMM PHILIPINES, INC. 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  Singapore 

  TES-AMM (SINGAPORE) PTE. LTD 

  9 Benoi Sector 
  629844 
  Singapore 

  TES-AMM (SINGAPORE) PTE. LTD 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  Sydkorea 

  TES-AMM KOREA INC. 

  107, Songjung-Ri 
  Mado-Myun, -Si 
  Hwasung 
  Kyonggi-Do 

  TES-AMM KOREA INC. 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  Taiwan 

  TES-AMM (TAIWAN) CO., LTD 

  No. 79 Jhongsing Rd 
  Lujhu District, Taoyuan City 
  33857 
  Taiwan (R.O.C) 

  TES-AMM (TAIWAN) CO., LTD 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  Thailand 

  TES-AMM (THAILAND) CO., LTD 

  107 Moo 1, T. Banlen, A.Bang Pa-In 
  Phra Nakhon Si Ayutthaya 
  13160 Thailand 

  TES-AMM (THAILAND) CO., LTD 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  Vietnam 

  TES-AMM (Vietnam) CO., LTD 

  Room A, Third Floor 
  A Chau Building 
  24 Linh Lang Street 
  Cong Vi Ward 
  Ba Dinh District, Hanoi 

  TES-AMM (Vietnam) CO., LTD 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  Australien 

  TES-AMM AUSTRALIA PTY LTD 

  Nr: 1 Marple Avenue 
  Villawood NSW 2163 
  PO Box 448 
  Chester Hill NSW 2162 

   
  TES-AMM AUSTRALIA PTY LTD 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  TES-AMM AUSTRALIA PTY LTD 

  23 Fillo drive 
  Somerton 
  VIC 3062 

  TES-AMM AUSTRALIA PTY LTD 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  TES-AMM AUSTRALIA PTY LTD 

  23 Fillo drive 
  Somerton 
  VIC 3062 

  TES-AMM AUSTRALIA PTY LTD 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  Nya Zeeland 

  TES-AMM NEW ZEALAND LIMITED 

  89 Lansford Crescent 
  Avondale 
  1026 

  TES-AMM NEW ZEALAND LIMITED 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  Frankrike 

  DATASERV SAS 

  ZAE La Biste 
  226 rue Jean-Baptiste Calvignac 
  34670 Baillargues 

  DATASERV SAS 

  Ej tillämpligt 

  Tyskland 

  TES-AMM Dataserv GmbH 

  Hohewardstrasse 32 
  45699 Herten 

  TES-AMM Dataserv GmbH 

  Ej tillämpligt 

  Italien 

  TES-AMM Italia SRL. 

  Via Glenn Curtiss, 3 
  25018 Montichiari (BS) 

  TES-AMM Italia SRL. 

  Ej tillämpligt 

  Spanien 

  Tes-amm España Asset Recovery And Recycling Sl 

  Carretera de Boadilla del Monte Km 5 
  800 
  28925 
  Alcorcon 
  Madrid 

  Tes-amm España Asset Recovery And Recycling Sl 

  Ej tillämpligt 

  Sverige 

  Dataserv AB 

  Kylvägen 6 
  556 52 
  Jönköping 

  Dataserv AB 

  Ej tillämpligt 

  Storbritannien 

  TES-AMM (Europe) Ltd 

  10, Crompton Way 
  North Newmoor 
  Irvine 
  North Ayrshire 
  KA11 4HU 

  TES-AMM (Europe) Ltd 

  Ej tillämpligt 

  TES-AMM (Europe) Ltd 

   

  TES-AMM (Europe) Ltd 

  Ej tillämpligt 

  TES Ltd 

  Blakeney Way 
  Kingswood Lakeside 
  Cannock 
   
  WS11 8JB 

  TES Ltd 

  Ej tillämpligt 

  TESAMM Europe Holding Ltd 

  Blakeney Way 
  Kingswood Lakeside 
  Cannock 
   
  WS11 8JB 

  TESAMM Europe Holding Ltd 

  Ej tillämpligt 

  USA 

  TES USA 

  3475 Lee Hill Drive 
  Fredericksburg, VA 22408 

  TES USA 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

  5238 Royal Woods Parkway 
  Suite 110 
  Tucker, GA 30084 

  TES USA 

  TES-AMM Europe Holding Ltd 

   

  Många av våra externa tredje parter har sitt säte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), så deras behandling av dina personuppgifter involverar en överföring av uppgifter till utanför EES. 

  Generellt: överföringar av personuppgifter inifrån EES till utanför EES 
  Varje gång vi överför dina personuppgifter inifrån EES till utanför EES kontrollerar vi att de ges ett likvärdigt skydd genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder är implementerad: 

  • När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal som godkänts av Europeiska kommission och som ger personuppgifter samma skydd som inom Europa. För mer information, se European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries. 
  • När vi överför personuppgifter från TES-företag inom EES till TES-företag utanför EES kommer vi att göra åtminstone ett av följande: 
  • Använda specifika avtal som godkänts av Europeiska kommission och som ger personuppgifter samma skydd som inom Europa. För mer information, se European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries, eller 
  • Kräva att alla företag inom vår koncern följer samma regler vid behandling av dina personuppgifter. Dessa regler kallas för ”bindande företagsregler”. För mer information, se European Commission: Binding corporate rules.] 
  • För överföringar av dina personuppgifter som utförs via vår webbplats på din begäran, erhåller vi ditt samtycke till överföringen av sådana personuppgifter till landet som anges av dig i kontaktformuläret. 

  Överföring av personuppgifter till andra företag inom TES-koncernen via vår webbplats 

  Personuppgifter kan samlas in av TES via vår webbplats när användare av webbplatsen fyller i ett kontaktformulär eller annat motsvarande formulär på webbplatsen. I sådana fall måste användare välja en TES-enhet eller ett land från en rullgardinsmeny på webbplatsen (länderna i menyn är länder i vilka TES har ett koncernföretag eller där en TES-enhet erbjuder tjänster) för att indikera vilket land (och motsvarande företag inom TES-koncernen) som användaren (eller företaget som användaren representerar) vill kontakta. Sådana personuppgifter används av TES-enheten i det valda landet för att hantera förfrågan och hantera relationen mellan användare (och/eller relevant organisation som personen representerar) och TES. 

  I enlighet därmed, baserat på individens val, kan individens personuppgifter överföras till andra enheter inom TES-koncernen och utanför EU. Dessa dataöverföringar utförs med individens samtycke. 

  Hur vi inom TES-koncernen samordnar svar på begäranden från registrerade personer 

  Enligt kraven i lokala dataskyddsförordningen kan den registrerade personen utöva vissa rättigheter (se paragraf 9: Dina rättigheter) genom att direkt kontakta den TES-enhet som är personuppgiftsansvarig (enligt vad som anges i detta meddelande eller som på annat sätt kommuniceras till den registrerade personen). I tabell 2 ovan anges den TES-enhet som ansvarar för att samordna våra svar på begäranden från registrerade personer eller andra förfrågningar gällande dataskydd. 

  Kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss när vi överför dina personuppgifter inifrån EES till utanför EES. 

 • DATASÄKERHET
 • ×

  7.DATASÄKERHET

  Vi har upprättat lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig förlust, obehörig användning eller åtkomst, ändring eller utlämnande. Vidare begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, ombud, entreprenörer och andra tredje parter som måste ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. De behandlar dina personuppgifter endast enligt våra instruktioner och de har tystnadsplikt. 

  Vi har upprättat procedurer för att hantera alla misstänkta personuppgiftsincidenter och vi meddelar dig och tillämplig reglerare om en incident när vi är skyldiga att göra så enligt lag. 

 • DATALAGRING
 • ×

  8.DATALAGRING

  HUR LÄNGE ANVÄNDER NI MINA PERSONUPPGIFTER?

  Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla syftena för vilka vi samlade in dem, inklusive i syfte att uppfylla eventuella rättsliga krav, bokföringsrelaterade krav eller rapporteringskrav. För att fastställa lagringsperiod för personuppgifter beaktar vi personuppgifternas mängd, art och känslighet, potentiell risk för skada som kan uppstå vid obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, de syften för vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppfylla sådana syften på annat sätt samt tillämpliga lagkrav. Enligt lag kan vi behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontaktuppgifter, identitetsdata, finansiella data och transaktionsdata) i upp till tio år efter att de upphör vara kunder, för skatteändamål eller andra lagliga ändamål. Den här perioden kan variera från land till land och förordningarna och lagarna i de länderna. Mer information om lagringsperioder för olika aspekter av dina personuppgifter finns i vår lagringspolicy som du kan begära genom att kontakta oss. 

  Under vissa omständigheter kan du be oss radera dina uppgifter: se Begära radering nedan för mer information. Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas samman med dig) för forskningsändamål eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda informationen under obestämd tid utan vidare underrättelse till dig. 

 • DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER
 • ×

  9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

  Under vissa omständigheter har du rättigheter gällande dina personuppgifter inom ramen för gällande dataskyddslagar. Du har rätt att göra följande: 

  Begära åtkomst till dina personuppgifter (kallas vanligtvis för ”åtkomstbegäran från registrerad person”). Detta gör det möjligt för dig att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig och att kontrollera att vi har rätt enligt lag att behandla dem. 

  Begära rättelse av personuppgifterna som vi har om dig. Detta gör det möjligt för dig att få eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har om dig rättade, även om vi kan behöva verifiera korrektheten för de nya uppgifter som du tillhandahåller oss. 

  Begära radering av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss radera eller ta bort personuppgifter om det inte finns en god anledning för oss att fortsätta behandla dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter om du har utövat din rätt att göra invändningar mot behandling av uppgifter (se nedan), när vi kan ha behandlat dina uppgifter på ett olagligt sätt eller när vi måste radera dina personuppgifter för att följa lokal lagstiftning. Observera dock att vi kanske inte alltid kan tillmötesgå din begäran om radering av specifika juridiska skäl, vilka du kommer att meddelas om, i förekommande fall, när du gör din begäran. 

  Göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter när vi förlitar oss på ett berättigat intresse (eller en tredje parts berättigade intressen) och din specifika situation gör att du vill göra invändningar mot behandling baserat på denna grund eftersom du känner att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att göra invändningar när vi behandlar dina personuppgifter för ändamål gällande direktmarknadsföring. I vissa fall kan vi uppvisa att vi har tvingande rättslig grund att behandla dina uppgifter som väger tyngre än dina rättigheter och friheter. 

  Begära begränsad behandling av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss tillfälligt avbryta behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter: (a) om du vill fastställa uppgifternas korrekthet, (b) om vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi raderar dem, (c) om du vill att vi sparar uppgifterna även om vi inte längre behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller (d) om du har gjort invändningar mot vår användning av dina uppgifter men vi behöver verifiera huruvida vi har berättigade intressen att använda dem som väger tyngre. 

  Begära överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part. Vi tillhandahåller dig, eller en tredje part som du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller för automatiserad information som du ursprungligen gett ditt samtycke till att vi använder eller som vi har använt för att ingå ett avtal med dig. 

  Återta ditt samtycke när som helst om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten för någon behandling som utförs innan du återtar ditt samtycke. Om du återtar ditt samtycke kanske vi inte kan tillhandahålla dig vissa produkter eller tjänster. Om så är fallet informerar vi dig om det när du återtar ditt samtycke. 

  Om du vill utöva någon av rättigheterna ovan ska du kontakta oss. En kopia på din begäran skickas till den personuppgiftsansvarige. 

  VANLIGTVIS KRÄVS INGEN AVGIFT 
  Du behöver inte betala någon avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran uppenbart saknar grund, återkommer ofta eller i överdrivet antal. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar, inklusive GDPR. 

  VAD VI KAN BEHÖVA FRÅN DIG 
  Vi kan behöva begära specifik information från dig för att kunna bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till en person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be om mer information gällande din begäran för att påskynda vårt svar. 

  TIDSGRÄNS FÖR ATT SVARA 
  Vi försöker besvara alla legitima begäranden inom en månad. Ibland kan det ta längre tid än en månad om din begäran är extra komplicerad eller om du har gjort många begäranden. I sådana fall meddelar vi dig och håller dig uppdaterad. 

 • ORDLISTA
 • ×

  10.ORDLISTA

  RÄTTSLIG GRUND 
  Berättigat intresse innebär vårt företags intresse av att bedriva och hantera vår verksamhet för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga tjänst/produkt och den bästa och säkraste upplevelsen. Våra berättigade intressen innefattar bland annat: att upptäcka och förhindra bedrägeri och brott; administrativa ändamål; att rapportera potentiella brott till relevanta myndigheter; överföringar inom koncernen; personaladministrering, personalåtgärder och rekrytering; att säkerställa nätverks-, informations- och systemsäkerhet; att delta i och uppfylla branschbevakningslistor och självreglerande system inom branschen; bolagsaktiviteter och företagsbesiktning (rapportering av ledningsinformation, användning av finansiella modeller/riskmodeller/kreditmodeller, hantering av inre avdelningar, hantering av tredjepartsleverantörer av tjänster, omorganisation av företag). Vi beaktar och balanserar all potentiell inverkan på dig (både positiv och negativ) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra berättigade intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där inverkan på dig väger tyngre än dina intressen (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt är förpliktigade eller tillåtna att göra så enligt lag). Du kan få mer information om hur vi bedömer våra berättigade intressen i relation till potentiell inverkan på dig med avseende på specifika aktiviteter genom att kontakta oss. Fullgörande av avtal innebär att vi behandlar dina uppgifter när det krävs för att ingå ett avtal i vilket du är en part eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår sådant avtal. Uppfylla lag- eller förordningskrav innebär att vi behandlar dina personuppgifter när det krävs för att uppfylla ett lag- eller förordningskrav som vi omfattas av. 

  TREDJE PARTER 

  INTERNA TREDJE PARTER 
  Andra företag inom TES-koncernen som fungerar som gemensamt personansvariga eller personuppgiftsbiträden och som har sitt säte i länder inom eller utanför EU, så som anges i och som tillhandahåller eller utför: tjänster för IT- och systemadministration, lednings- eller koncernrapportering, tjänsteleverans, koncernhögkvarterets roll, något av de andra syftena eller funktionerna som anges i tabell 1, efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar och plikter - EXTERNA TREDJE PARTER 
  Tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträden och hanterar eller hjälper till med verksamheter på TES uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer kan befinna sig inom eller utanför EES och kan tillhandahålla tjänster som slutförande av beställning, insamling eller leverans av produkter/material, IT-tjänster, e-posttjänsteleverantörer, datahantering eller datastöd, TES-webbplatser eller andra tjänster som läggs ut på underleverantörer. 

  Professionella rådgivare som fungerar som personuppgiftsbiträden eller gemensamt personuppgiftsansvariga, inklusive jurister, bankirer, revisorer och försäkringsgivare, med säte i relevanta länder där relevanta TES-företag är verksamma, inom eller utanför EES, och som tillhandahåller rådgivning, banktjänster, rättsliga tjänster, försäkringar, bokföringstjänster eller andra relaterade tjänster. 

  Skattemyndigheter (t.ex. Skatteverket i Sverige), reglerare och andra myndigheter som fungerar som personuppgiftsbiträden eller gemensamt personuppgiftsansvarig, med säte inom eller utanför EES, och som kräver rapportering av behandlingsaktiviteter under vissa omständigheter. 

Our friendly team are on hand to help.

Get in touch